دوشنبه, 2 مرداد 1396

صفحه اصلی

عنوان : معرفی دانشجویان مستعد برتر بنیاد ملی نخبگان
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ 
ساعت : ۱۴:۱۵:۵۲


دانشجویان صاحب استعدادهای برتر در دانشگاه ها و اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی


نسبت به تکمیل کاربرگ مربوطه به بنیاد ملی نخبگان تا تاریخ 95/04/15 به وبگاه http://soraya.bmn.ir  اقدام نمایند.


 

نمایش تعداد بازدیدها : 939

بازگشت           چاپ چاپ