عنوان : معرفی دانشجویان مستعد برتر بنیاد ملی نخبگان
تاريخ :
 ۷۷۴/۰۱/۰۸ 
ساعت : ۱۴:۱۵:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


دانشجویان صاحب استعدادهای برتر در دانشگاه ها و اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی


نسبت به تکمیل کاربرگ مربوطه به بنیاد ملی نخبگان تا تاریخ 95/04/15 به وبگاه http://soraya.bmn.ir  اقدام نمایند.


 

نمایش تعداد بازدیدها : 1322

بازگشت           چاپ چاپ         
 

امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0