عنوان : اولین فراخوان " كنگره بین المللی جندی شاپور " واحد دزفول – دی ماه 95
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ 
ساعت : ۱۳:۵۱:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

 

اولین فراخوان "  کنگره بین المللی جندی شاپور "  واحد دزفول – دی ماه 95

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به تارنمای کنگره به نشانی ذیل مراجعه نمایید.


www.gundi-shapur.ir                                             

 


نمایش تعداد بازدیدها : 1296

بازگشت           چاپ چاپ         
 

امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0