جمعه, 1 بهمن 1395

صفحه اصلی

عنوان : اولین فراخوان " كنگره بین المللی جندی شاپور " واحد دزفول – دی ماه 95
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ 
ساعت : ۱۳:۵۱:۹
 

 

اولین فراخوان "  کنگره بین المللی جندی شاپور "  واحد دزفول – دی ماه 95

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به تارنمای کنگره به نشانی ذیل مراجعه نمایید.


www.gundi-shapur.ir                                             

 


نمایش تعداد بازدیدها : 488

بازگشت           چاپ چاپ