دوشنبه, 2 مرداد 1396

صفحه اصلی

عنوان : شركت در چهارمین جشنواره فرهیختگان
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ 
ساعت : ۱۴:۲۷:۵۵
به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان می رساند:

جهت شرکت در چهارمین جشنواره فرهیختگان،جداول و فرم های مربوطه را تکمیل کرده و حداکثر تا 14 اسفندماه به حوزه پژوهش و فناوری به همراه مدارک و مستندات تحویل نمایند.شیوه نامه،بخشنامه وفرم مورد نظر از  قسمت دریافت فایل،فرم ها و بخشنامه های پژوهشی قابل برداشت می باشد.
توجه شود گه تمام قسمت های فرم به صورت تایپ شده به همراه فرم تکمیل شده به صورت الکترونیکی (لوح فشرده) و چاپی به صورت منظم و مرتب در کلیربوک قرار داده و تحویل شود.


نمایش تعداد بازدیدها : 1099

بازگشت           چاپ چاپ