عنوان : اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر سال تحصیلی 98-97
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ 
ساعت : ۱۱:۵۲:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با توجه به شیوه نامه " اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعدادبرتر سال تحصیلی 98-97 " استان خوزستان

جهت ثبت نام دانشجویان فعلی متقاضی دانشگاه امیدیه

از تاریخ 97/04/05 الی 97/05/15

در پایگاه اطلاعاتی بنیاد به آدرس : https://sina.bmn.ir

اقدام نمایند.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0