عنوان : قابل توجه دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری در خصوص همانندجویی پایان نامه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ 
ساعت : ۷:۵۵:۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بر اساس مصوبه شورای پژوهش و فناوری استان، همانندجویی پایان نامه برای کلیه رشته ها تا 35% قابل قبول می باشد، چنانچه پس از ارایه پایان نامه به امور پایان نامه ها، نتیجه همانندجویی بیشتر از 35% شود.

دانشجو موظف است در مدت یک ماه پایان نامه خود را ویرایش کرده ( اصلاح پایان نامه قبل از یک ماه قابل قبول نیست) و همراه با نامه تاییدیه استاد راهنما، لوح فشرده پایان نامه را جهت بررسی مجدد تحویل حوزه پژوهش نمایند. بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0