عنوان : قابل توجه كلیه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد زمانبندی برنامه دفاع از پایان نامه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ 
ساعت : ۱۴:۷:۱۵

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد و اساتید محترم می رساند برنامه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در ترم جاری
 مطابق با جدول زیر انجام می شود :


ردیف

روز

تاریخ

ردیف

روز

تاریخ

1

چهارشنبه

29/01/97

7

پنجشنبه

20/02/97

2

پنجشنبه

30/01/97

8

جمعه

21/02/97

3

چهارشنبه

05/02/97

9

سه شنبه

01/03/97

4

پنجشنبه

06/02/97

10

چهارشنبه

02/03/97

5

جمعه

07/02/97

11

پنجشنبه

03/03/97

6

چهارشنبه

19/02/97

 

 

 

 

 

1-            قابل توجه است که در هر روز تنها برگزاری 5 جلسه دفاع امکان پذیر می باشد و اولویت با کسانی است که سریعتر مراحل برگزاری دفاع را تکمیل کرده باشند.

 

2-           برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه تنها در روزهای اعلام شده بالا امکان پذیر می باشد ، در صورتیکه روزی دیگر مدنظر باشد باید حداقل از 3 هفته قبل درخواست دانشجو برای برگزاری دفاع در روز موردنظر که به تایید و امضای استاد راهنما، استاد مشاور و مدیر گروه رسیده باشد به حوزه پژوهش ، امور پایان نامه ها تحویل شود تا بررسی و تصمیم گیری شود.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0